tudalen_baner

AION

AION

 • AION LX Plus EV SUV

  AION LX Plus EV SUV

  Mae gan AION LX hyd o 4835mm, lled o 1935mm ac uchder o 1685mm, a sylfaen olwyn o 2920mm.Fel SUV canolig, mae'r maint hwn yn addas iawn ar gyfer teulu o bump.O safbwynt ymddangosiad, mae'r arddull gyffredinol yn eithaf ffasiynol, mae'r llinellau'n llyfn, ac mae'r arddull gyffredinol yn syml a chwaethus.

 • AION Hyper GT EV Sedan

  AION Hyper GT EV Sedan

  Mae yna lawer o fodelau o GAC Aian.Ym mis Gorffennaf, lansiodd GAC Aian yr Hyper GT i fynd i mewn i'r cerbyd trydan pen uchel yn swyddogol.Yn ôl yr ystadegau, ar ôl hanner mis ar ôl ei lansio, derbyniodd y Hyper GT 20,000 o orchmynion.Felly pam mae model pen uchel cyntaf Aion, yr Hyper GT, mor boblogaidd?

 • GAC AION V 2024 EV SUV

  GAC AION V 2024 EV SUV

  Mae ynni newydd wedi dod yn duedd datblygu yn y dyfodol, ac ar yr un pryd, mae hefyd yn hyrwyddo cynnydd graddol y gyfran o gerbydau ynni newydd yn y farchnad.Mae dyluniad allanol cerbydau ynni newydd yn fwy ffasiynol ac mae ganddo ymdeimlad o dechnoleg, sy'n cyd-fynd yn berffaith â safonau esthetig craff defnyddwyr heddiw.Mae GAC Aion V wedi'i leoli fel SUV cryno gyda maint corff o 4650 * 1920 * 1720mm a sylfaen olwyn o 2830mm.Mae'r car newydd yn darparu pŵer 500km, 400km a 600km i ddefnyddwyr ei ddewis.

 • GAC AION Y 2023 EV SUV

  GAC AION Y 2023 EV SUV

  Mae GAC AION Y yn SUV cryno trydan pur sy'n fwy addas i'w ddefnyddio gartref, ac mae cystadleurwydd y car yn gymharol dda.O'i gymharu â modelau o'r un lefel, bydd pris mynediad Ian Y yn fwy fforddiadwy.Wrth gwrs, bydd y fersiwn pen isel o Aian Y ychydig yn llai pwerus, ond mae'r pris yn ddigon ffafriol, felly mae Ian Y yn dal yn eithaf cystadleuol.

 • GAC AION S 2023 EV Sedan

  GAC AION S 2023 EV Sedan

  Gyda newid yr oes, mae syniadau pawb hefyd yn newid.Yn y gorffennol, nid oedd pobl yn poeni am yr edrychiad, ond yn fwy am y gweithgaredd mewnol ac ymarferol.Nawr mae pobl yn talu mwy o sylw i'r ymddangosiad.Mae'r un peth yn wir o ran ceir.P'un a yw'r cerbyd yn edrych yn dda ai peidio yw'r allwedd i ddewis defnyddwyr.Rwy'n argymell model gydag ymddangosiad a chryfder.Mae'n AION S 2023